Tin trong nước

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Trong các ngày 04 và 05/8/2020 tại Hà Nội, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 3 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang

Căn cứ Quyết định số 269-QĐ/ĐU ngày 04/8/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc kết nạp đảng viên, ngày 10/08/2020, Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang tổ chức Lễ kết nạp quần chúng Giang Minh Tài-Chuyên viên Phòng Tổ chức-Hành chính vào Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là kết quả của quá trình phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt của đồng chí Giang Minh Tài, được sự quan tâm, bồi dưỡng, giúp đỡ của Chi bộ Công ty, sự chấp thuận của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

 

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HÀNG HẢI HẬU GIANG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và căn cứ kế hoạch phát triển của Công ty, Công ty đã liên kết với Công ty cổ phần Công nghệ SBY xây dựng phần mềm quản trị văn phòng điện tử. Công ty đã xây dựng xong và cho tiến hành chạy thử nghiệm từ ngày 26/6/2020 đến ngày 31/7/2020 và bắt đầu vận hành ứng dụng chính thức từ ngày 01/8/2020.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới

Ngày 30/7/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang đã họp tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

VINALINES HẬU GIANG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2020

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Cảng Hậu Giang tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm thể hiện tinh thần tri ân của thế hệ trẻ đối với các Anh hùng liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng-là thân nhân của cán bộ quản lý và người lao động Công ty.

Thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (Vinalines Hậu Giang) cần tuyển nhân sự làm việc theo yêu cầu như sau :

VINALINES HẬU GIANG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU, HỌP MẶT GIỮA 3 CẢNG-HẬU GIANG-CAM RANH-TÂN THUẬN NĂM 2020

Thực hiện giao ước giữa Cảng Hậu Giang, Cảng Cam Ranh và Cảng Tân Thuận, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm giữa các thành viên thuộc Tổng công ty hàng hải Việt Nam, Cty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang tổ chức chương trình giao lưu giữa ba Cảng trong ngày 26/6 đến và 27/6/2020, với sự tham dự của các đại biểu khách mời gồm có Ông Phạm Hữu Tấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Cảng Cam Ranh, Ông Nguyễn Viết Nhâm - Tổng giám đốc Cảng CTCP Cam Ranh và Ông Mai Văn Cự - Giám đốc Cảng Tân Thuận cùng cán bộ quản lý và người lao động của ba Cảng.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025 CHI BỘ CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HÀNG HẢI HẬU GIANG

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 2123-KH/ĐU ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

VINALINES HẬU GIANG TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ VÀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2020, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang liên kết với Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ quản lý và người lao động Công ty từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Ngày 26/5/2020, tại hội trường văn phòng Công ty, Ban lãnh đạo Công ty phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020