Ngành nghề kinh doanh

- Khai thác cảng biển, cảng sông: có khả năng tiếp nhận tàu 20.000 DWT

- Kinh doanh dịch vụ kho, bãi và lưu trữ hàng hóa.

- Dịch vụ vận tải đa phương thức, dịch vụ Logistic; Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải; Giao nhận hàng hóa nội địa, hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Kinh doanh vận tải đường biển, vận tải hàng hóa ven biển, đường thủy, đường bộ nội địa.

- Hoạt động các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải: Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, đường bộ, đường sắt; Khai thuế hải quan; Đại lý tàu biển; Đại lý container; Kiểm đếm hàng hóa; Cho thuê máy móc, thiết bị chuyên dụng vận tải, bốc xếp.

- Vận tải các mặt hàng siêu trường, siêu trọng phục vụ cho các công trình xây dựng.

- Nạo vét kênh, mương, lòng sông, hồ.

- Kinh doanh bất động sản.

Thông tin xin xem file đính kèm:/UPLOAD_FOLDER/files/giay%20thay%20doi%20nganh%20KD%202020.PDF