Tin trong nước

VINALINES HẬU GIANG TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG QUẢN LÝ CƠ BẢN CHO CÁN BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Ngày 27 và 28/12/2018 vừa qua, Ban Điều hành Công ty phối hợp với Công ty Repower tổ chức thành công buổi tập huấn cho cán bộ, người lao động Công ty về các kỹ năng quản lý cơ bản: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm....

ĐOÀN THANH NIÊN VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2018, Đoàn thanh niên Công ty đã thực hiện Chương trình vệ sinh môi trường trong khuôn viên văn phòng Công ty.

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang cần tuyển nhân sự làm việc theo yêu cầu như sau :

HỘI THAO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM LẦN THỨ IX NĂM 2018 – NƠI GẶP GỠ, GIAO LƯU, HỌC HỎI, CHIA SẺ CỦA CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hội thao lần thứ IX năm 2018 được Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty đồng tổ chức từ ngày 03 đến ngày 05/10/2018 tại thành phố Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp.

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VINALINES HẬU GIANG

Sáng 18/8/2018, đồng chí Đặng Văn An -Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tới thăm và làm việc tại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang ( Vinalines Hậu Giang) cần tuyển nhân sự làm việc các vị trí như sau :

HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HÀNG HẢI HẬU GIANG 27/7/2018.

Hướng đến ngày lễ lớn của đất nước ngày 27/7 đời đời ghi ơn các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì tổ quốc. Tổng giám đốc công ty, đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Dịch Vụ hàng hải Hậu Giang đã tổ chức chuyến đi thăm khu di tích Nguyễn Sinh Sắc và khu Di tích lịch sử Xẻo Quít. Hành trình nhằm giúp các đoàn viên, thanh niên tìm hiểu sâu sắc hơn một thời kỳ lịch sử hào hùng, đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc gắn liền với khu di tích.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG GIỮA NHIỆM KỲ 2015-2020

Thực hiện Kế hoạch số 172-KH/ĐU ngày 06/6/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Được sự nhất trí của Đảng ủy Tổng công ty, ngày 28/6/2018 Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang đã tổ chức Hội Nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020.

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG TẠI CẢNG PHNOM PENH AUTONOMOUS PORT (PPAP)

Theo thống nhất tại cuộc họp giữa Công ty TNHH MTV DV Hàng hải Hậu Giang (Vinalines Hậu Giang) với Phnom Penh Autonomous Port (PPAP) và Shipmarin ngày 21/4/2018 tại Văn phòng Vinalines Hậu Giang tổ chức Hội nghị khách hàng Campuchia, Việt Nam và Quốc tế vào cuối tháng 5 năm 2018 tại Phnom Penh.Theo thống nhất tại cuộc họp giữa Công ty TNHH MTV DV Hàng hải Hậu Giang (Vinalines Hậu Giang) với Phnom Penh Autonomous Port (PPAP) và Shipmarin ngày 21/4/2018 tại Văn phòng Vinalines Hậu Giang tổ chức Hội nghị khách hàng Campuchia, Việt Nam và Quốc tế vào cuối tháng 5 năm 2018 tại Phnom Penh.

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC CẢNG HẬU GIANG

Ngày 24/5/2018, trong chuyến công tác tại các đơn vị thành viên Vinalines- Đồng bằng sông Cửu Long, Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh- Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại cảng Hậu Giang.