Vinalines

HÃNG TÀU PHẢI CÔNG KHAI CÁC KHOẢN PHỤ THU, GIÁ DỊCH VỤ VẬN TẢI

Chính phủ vừa ban hành nghị định trong đó quy định các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển (gồm các hãng tàu và cả những doanh nghiệp không có tàu) phải niêm yết công khai giá dịch vụ vận chuyển, phụ phí.

 

container

 

Nghị định 146/2016/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành hôm 2-11 và bắt đầu có hiệu lực từ 1-7-2017 quy định tại điều 4 và 5 rằng, doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển phải thông báo trên trang thông tin điện tử, trụ sở của doanh nghiệp và in dán bảng giá tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán dịch vụ giá vận chuyển đường biển (là biểu giá đã thực hiện kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền, đã bao gồm thuế, phí, lệ phí).

Đặc biệt hơn quy định buộc hãng tàu phải công khai luôn mức phụ thu tương ứng với đường vận chuyển và loại hàng hóa. Mỗi lần tăng giá so với giá đã niêm yết thì doanh nghiệp phải chờ 15 ngày sau khi đã niêm yết giá mới mới được áp dụng.

Thông tin niêm yết này cũng phải được doanh nghiệp báo cáo việc thực hiện về Cục Hàng hải Việt Nam; đồng thời, khi được yêu cầu bằng văn bản còn phải cung cấp, cập nhật đầy đủ số liệu.

Nghị định này cũng quy định chi tiết đồng tiền để tính giá dịch vụ tùy theo loại hình doanh nghiệp (trong nước hay quốc tế).

Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc chấp hành này của doanh nghiệp.

Bộ Giao thông Vận tải cũng có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định này bằng thông tư.

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ có quyền khiếu nại đòi bồi thường nếu dịch vụ được cung cấp không đúng với tiêu chuẩn chất lượng, số lượng, mức giá vận chuyển, phụ thu như doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã niêm yết. UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm giải quyết vấn đề này.

Nghị định này được coi là biện pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bởi lẽ, trong suốt thời gian qua, rất nhiều doanh nghiệp đã phản ánh rằng phải chi trả cho các hãng tàu rất nhiều loại phụ phí ngoài giá dịch vụ vận chuyển.

Các loại phụ phí (như phụ cước dịch vụ container, phụ cước tắc nghẽn hàng hóa tại cảng…) này trước đó thường không được tách bạch, công khai.

Thời báo kinh tế Sài Gòn

Nguồn :http://vinalines.com.vn