Vinalines

Thư chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VIMC Lê Anh Sơn