Vinalines

Thư chúc tết của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP