Vinalines

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng bến tiếp nhận tàu 5.000 DWT

 

 

Vào ngày 14/8/2020, được sự cho phép của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng, cải tạo bến nhô hiện hữu thành bến tiếp nhận tàu 5.000 DWT (Gọi tắt là Bến 5.000 DWT).

Bến 5.000 DWT có cầu chính với chiều dài là 40 m, chiều rộng là 15 m.  Chiều dài và chiều rộng của cầu dẫn tương ứng là 27 m và 9 m. Dự kiến vào quý I năm 2021, Bến 5.000 DWT sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng và có khả năng tiếp nhận tàu 5.000 DWT trở xuống. Việc đưa vào khai thác, sử dụng Bến 5.000 DWT có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ và chia sẻ lượng tàu cập cảng tại vị trí Cầu cảng số 1, nhằm tăng cường năng lực tiếp nhận các loại tàu vận tải hàng hóa ngày càng phát triển, với chủng loại hàng hóa ngày càng đa dạng trong thời gian sắp tới.

Việc hoàn thành và đưa vào kinh doanh khai thác Bến 5.000 DWT giúp đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh khai thác cảng và dịch vụ của Cảng Hậu Giang, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giao.