Vinalines

VINALINES HẬU GIANG TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ VÀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020

 

 

      Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2020, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang liên kết với Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ quản lý và người lao động Công ty từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và củng cố các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và người lao động Công ty, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, cũng như hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh  năm 2020.

      Cán bộ quản lý và người lao động Công ty tham gia khóa đào tạo, cấp nhân viên (23-24/5/2020), cấp trung (27-28/5/2020), cấp cao (29/5/2020). Giảng viên và người lao động Công ty đã có sự tương tác và phối hợp tốt trong việc truyền tải và tiếp nhận kiến thức, góp phần cho việc tổ chức thành công khóa học.

      Qua khóa học này, cán bộ quản lý và người lao động được bổ sung thêm những kiến thức bổ ích về công tác quản lý và công tác chuyên môn nghiệp vụ. Hơn nữa, thông qua việc định hướng chiến lược phát triển lâu dài của Lãnh đạo Công ty tạo nên sự liên kết, liên thông tư tưởng giữa cán bộ quản lý và người lao động về việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ quản lý và người lao động Công ty đoàn kết, tự tin cùng phấn đấu vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

      Một số hình ảnh buổi tập huấn:

      - Cán bộ quản lý và người lao động Công ty tham gia khóa đào tạo cấp nhân viên (23-24/5/2020)

      - Cán bộ quản lý tham gia khóa đào tạo cấp trung (27-28/5/2020) và cấp cao (29/5/2020)