Vinalines

Lịch làm việc (09/12/2019-13/12/2019)

 

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

(Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)

Ngày tháng năm

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

(09/12/2019)

9h00

Họp Tổ KPI – Đánh giá hiệu quả công việc

 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
 2. Ông Đồng Việt Quốc
 3. Ông Nguyễn Ngọc Anh
 4. Ông Nguyễn Quang Mẫu
 5. Ông Phạm Minh Tuấn
 6. Bà Nguyễn Thị Xuân Phương
 7. Ông Nguyễn Trường Sơn
 8. Ông Giang Minh Tài

 

Phòng họp 1 Công ty

 

Thứ 3

(10/12/2019)

9h00

Họp chuẩn bị nội dung làm việc với Cảng vụ Hàng hải CT

 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
 2. Ông Nguyễn Ngọc Anh
 3. Ông Nguyễn Quang Mẫu
 4. Ông Phạm Minh Tuấn
 5. Ông Nguyễn Văn Hải

Phòng làm việc của PTGĐ

 

Thứ 4

(11/12/2019)

08h00

Làm việc với Cảng vụ Hàng hải CT

 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
 2. Ông Nguyễn Ngọc Anh
 3. Ông Nguyễn Quang Mẫu
 4. Ông Phạm Minh Tuấn
 5. Ông Nguyễn Văn Hải

Phòng họp 1

 

14h00

Họp Ban điều hành và Trưởng các Phòng, Ban

 1. Ông Võ Thanh Phong
 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn
 3. Ông Đồng Việt Quốc
 4. Ông Nguyễn Ngọc Anh
 5. Ông Phạm Minh Tuấn
 6. Bà Nguyễn Thị Xuân Phương
 7. Ông Nguyễn Trường Sơn

Phòng họp 1