Vinalines

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang xin thông báo lịch bán đấu giá Tàu Hậu Giang 09 như sau: