Vinalines

CẢNG HẬU GIANG BỐC XẾP TẤN HÀNG ĐẦU NĂM KỶ HỢI 2019

Những ngày làm việc đầu năm Kỷ Hợi 2019, Cảng Hậu Giang đã tiếp nhận các tàu chuyên chở clinker, thiết bị, phế liệu lần lượt cập Bến số 1. Cảng đã huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị khẩn trương bốc xếp giải phóng hàng hóa nhanh chóng trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới.