Vinalines

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CHÚC TẾT CÁN BỘ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CẢNG HẬU GIANG.