Vinalines

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018

Ngày 18/01/2019 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đến tham dự hội nghị có ông Triệu Long Quảng - Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty, ông Phạm Cao Nhuệ - Kiểm Soát Viên Công ty cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Đại biểu tham dự hội nghị

Thay mặt Ban điều hành Ông Võ Thanh Phong- Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Ông Võ Thanh Phong-TGĐ Công ty phát biêu khai mạc hội nghị

Năm 2018 với sự nổ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ người lao động Công ty đã mang kết quả mang lại rất khả quan so với kế hoạch năm cụ thể như sau: sản lượng đạt 102,34%, doanh thu đạt 118,29%, lợi nhuận đạt 173,67%. 

Các đại biểu thay mặt người lao động Công ty đóng góp ý kiến tại hội nghị

Ông Triệu Long Quảng TVHĐTV Công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Triệu Long Quảng (bên trái) trao hoa chúc mừng cho ông Võ Thanh Phong

Nguồn tin: Ban biên tập Vinalines Hậu Giang