Vinalines

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG GIỮA NHIỆM KỲ 2015-2020

       Thực hiện Kế hoạch số 172-KH/ĐU ngày 06/6/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Được sự nhất trí của Đảng ủy Tổng công ty, ngày 28/6/2018 Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang đã tổ chức Hội Nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có:

  • Ông Đinh Anh Tú- Phó bí thư thường trực Đảng ủy
  • Bà Đỗ Thị Xuân Hương- Phó Chủ nhiệm UBKT
  • Ông Đỗ Đức Duy- Phó Chánh VP Đảng ủy

Tham dự Hội nghị về phía Công ty có:

- Ông Võ Thanh Phong- Bí thư chi bộ Công ty

- Ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Bí thư chi bộ Công ty

- Cùng các Đ/c trong BCH Chi bộ, Bí thư đoàn Thanh niên, các Đ/c Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Công ty đã có mặt đông đủ tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

       Mở đầu Hội nghị Ông Võ Thanh Phong - Bí thư Chi bộ Công ty trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty. Báo cáo cũng nêu rõ trong giai đoạn 2015 – 2018, Chi bộ, BCH, Ban TGĐ đã phối hợp chặt chẽ xây dựng chương trình, đề ra các giải pháp, biện pháp kịp thời, sáng tạo, nhạy bén để chỉ đạo SXKD đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống CNVNLĐ, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước; nâng cao vị thế của Công ty. Bên cạnh đó báo cáo còn chỉ ra những mặt còn tồn tại, cũng như những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm nửa nhiệm kỳ đã qua, nhận định phương hướng cho nửa nhiệm kỳ sắp tới.

Đ/c Võ Thanh Phong- Bí thư chi bộ Công ty báo cáo trước hội nghị

        Đồng thời tại hội nghị, Cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị đã sôi nổi thảo luận bổ sung mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cũng như đề ra các giải pháp về công tác lãnh đạo, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ xây dựng đảng, hướng tới sự phát triển bền vững của công ty nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, để tạo nên sức mạnh xây dựng Công ty phát triển bền vững.

           Ông Phạm Duy Linh – P.TGĐ Công ty                           Ông Nguyễn Anh Tuấn- P.TGĐ, P.Bí thư chi bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Xuân Phương –CT Công đoàn                        Ông Nguyễn Quang Mẫu – Trưởng P.TC-HC

                                                                 Công ty đóng góp ý kiến

Các Đ/c Đảng viên tham gia đóng góp ý kiến

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ông Đinh Anh Tú đã thay mặt lãnh đạo TCT biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, Ông vui mừng trước những kết quả mà toàn thể Chi bộ Công ty đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong điều kiện khó khăn về bước đầu hoạt động, xây dựng bộ máy nhưng Chi bộ đã lãnh đạo toàn thể CBNV Công ty vượt qua hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty giao cho năm 2017 và tiếp tục hoàn thành kế hoạch năm 2018. Mặc dù, có những khó khăn trong thời gian đầu tái cơ cấu nhưng Chi bộ, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, CNV Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang luôn vận dụng một cách sáng tạo những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng để tiếp tục xây dựng Công ty theo định hướng phát triển bền vững.

Ông Đinh Anh Tú- Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ giai đoạn 2015-2020 Thống nhất 05 nội dung kết luận tại Nghị Hội cụ thể như sau:

  1. Nội dung báo cáo tại hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2015-2020 của cấp ủy Chi bộ.
  2. Hoàn thành chỉ tiêu SXKD năm 2018 Tổng Công ty giao cho.
  3. Phát triển 05 đảng viên trong nửa nhiệm kỳ còn lại 2015-2020.
  4. Phấn đấu đạt chỉ tiêu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
  5. Tăng thu nhập theo doanh thu nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành nhiêm vụ đối với cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội.

Bế mạc Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp trong sự phấn khởi, quyết tâm đoàn kết của toàn thể đảng viên Chi bộ. Quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.