Vinalines

Thông Báo

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Kính gửi : - Quý Khách hàng

                               - Quý Đại lý hãng tàu vận tải

Vinalines Hậu Giang xin thông báo kênh liên lạc Hàng hải (Vô tuyến điện) khi Tàu vào Cảng Hậu Giang như sau:

   Kênh 1: 156,700 MHz # Kênh 14

   Kênh 2: 156,600 MHz # Kênh 12 ( Kênh phụ)

Trân trọng !