Vinalines

THÔNG BÁO (V/v hoạt động bến Cảng tổng hợp Vinalines Hậu Giang)

Kính gửi Quý khách hàng 

Cầu cảng số 1 - Bến cảng tổng hợp Vinalines Hậu Giang đã được cấp phép đưa vào khai thác từ ngày 11/8/2017 theo quyết định Số: 1197/QĐ-CHHVN Cục Hàng hải Việt Nam ký ngày 10/8/2017.

 

Quyết định Cục Hàng hải Việt Nam: /UPLOAD_FOLDER/files/Cong%20bo%20cang%20bien%20VNL.pdf