Vinalines

VIMC HẬU GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2023

Vào lúc 8h00, ngày 22/02/2023 tại hội trường Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (VIMC Hậu Giang) đã diễn ra Hội nghị Người lao động năm 2023 với sự tham dự của lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) ông Phạm Anh Tuấn-Phó TGĐ VIMC, Chủ tịch HĐTV Công ty; ông Phạm Cao Nhuệ-Thành viên Ban kiểm soát VIMC, ông Triệu Long Quảng- Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán VIMC, TV.HĐTV Công ty. Đại diện Công đoàn VIMC ông Phạm Văn Hải-PCT Công đoàn. Đại diện đơn vị kết nghĩa bà Nguyễn Thị Thu Thủy-P.TGĐ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh cùng toàn thể các đại biểu là Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và Người lao động VIMC Hậu Giang.

Đại biểu tham dự hội nghị thực hiện nghi thức chào cờ.

Tại Hội nghị đã thống nhất bầu ra Đoàn chủ tịch gồm: ông Võ Thanh Phong-Thành viên HĐTV, TGĐ Công ty và bà Nguyễn Thị Xuân Phương-Chủ tịch Công đoàn Công ty. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Võ Thanh Phong đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; bà Nguyễn Thị Xuân Phương trình bày Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn năm 2022, báo cáo kết quả kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022 và Phát động phong trào thi đua “Lao động và quản lý giỏi, lao động sáng tạo” phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ông Võ Thanh Phong-Tv.HĐTV, TGĐ Công ty thông qua Báo cáo KQSXKD năm 2022

Các đại biểu tham gia góp ý tại hội nghị.

Ông Nguyễn Quang Mẫu-TP.Tổ chức-Hành chính trình bày dự thảo Phụ lục sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể và Công bố các Quyết định khen thưởng năm 2022. Các đại biểu tham dự cũng tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn kiện được trình bày tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Quang Mẫu-TP.Tổ chức-Hành chính phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn-PTGĐ VIMC, Chủ tịch HĐTV Công ty ghi nhận những kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2022, đồng thời kêu gọi toàn thể Cán bộ quản lý và Người lao động Công ty cần tích cực và tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. Cùng phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Văn Hải-Phó Chủ tịch Công đoàn VIMC biểu dương tinh thần của Ban Chấp hành Công đoàn đã tích cực trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động.

Ông Phạm Anh Tuấn-PTGĐ VIMC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Phạm Văn Hải-Phó Chủ tịch Công đoàn VIMC.

Đại diện Đoàn chủ tịch ông Võ Thanh Phong-TGĐ Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VIMC, Công đoàn VIMC và tất cả ý kiến đóng góp của Người lao động VIMC Hậu Giang để hoàn thiện nội dung các văn kiện Hội nghị và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh và công tác chăm lo đời sống cho Người lao động. Sau khi lấy ý kiến biểu quyết các văn kiện với sự nhất trí cao, Thư ký Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí cao và tin tưởng của tập thể Cán bộ quản lý và Người lao động Công ty với khẩu hiệu hành động của năm 2023 là “Đoàn kết, kỷ cương; chủ động, sáng tạo; trách nhiệm, hiệu quả”, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng phát triển trong thời gian tới./.