Vinalines

VIMC HẬU GIANG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng ngừa hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại tại môi trường làm việc, cũng như những thiệt hại khác đối với Người lao động và doanh nghiệp. Ngày 29 tháng 5 năm 2022, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang (VIMC Hậu Giang) tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho gần 70 Cán bộ quản lý và Người lao động Công ty các nhóm theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP  ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”.

Thầy Phan Thông Huấn- Huấn luyện viên Công ty TNHH Huấn luyện và Dịch vụ Kỹ thuật An toàn

          Đây cũng là hoạt động được tổ chức thực hiện trong chuỗi kế hoạch đào tạo năm 2022 của VIMC Hậu Giang cũng như hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động vì ATVSLĐ năm 2022 của Ban Chấp hành Công đoàn VIMC Hậu Giang.

Các học viên tham gia buổi huấn luyện

          Tại các buổi huấn luyện, Người lao động đã được tiếp thu các kiến thức từ Thầy Phan Thông Huấn-Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Huấn luyện viên Công ty TNHH Huấn luyện và Dịch vụ Kỹ thuật An toàn về các nghiệp vụ công tác ATVSLĐ; quản lý và thực hiện quy định về ATVSLĐ; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động,… Qua đó, Cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ chuyên trách ATVSLĐ cùng toàn thể Người lao động Công ty sẽ vận dụng các kiến thức được tiếp thu vào điều kiện thực tế của Công ty, tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện tại nơi làm việc, đảm bảo và thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Truyền thông VIMC Hậu Giang