Vinalines

CẢNG HẬU GIANG TỔ CHỨC BUỔI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN I - NĂM 2019.

Vào ngày 10/4/2019, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ năm 2019 - Lần 1. Tham dự và điều hành hội nghị gồm ông Võ Thanh Phong - Tổng giám đốc, đại diện người sử dụng lao động và bà Nguyễn Thị Xuân Phương – Chủ tịch Công đoàn, đại diện người lao động; Cùng toàn thể cán bộ quản lý và người lao động Công ty.

Ông Võ Thanh Phong – TGĐ (bên trái) và Bà Nguyễn Thị Xuân Phương- Chủ tịch Công đoàn

 

 

Tập thể người lao động

 

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến đóng góp của người lao động tại các phòng/ban Công ty, nhất là khối trực tiếp về các nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong công việc cũng như các chế độ chính sách. Đại diện lãnh đạo các phòng/ban nghiêm túc tiếp thu và trả lời ý kiến đóng góp.

 

Kết thúc hội nghị ông Võ Thanh Phong - Tổng giám đốc đã kết luận và động viên toàn thể cán bộ quản lý và người lao động Công ty tiếp tục phấn đấu, nâng cao năng suất lao động để hoàn thành nhiệm vụ được giao.