Vinalines

VINALINES HẬU GIANG TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG QUẢN LÝ CƠ BẢN CHO CÁN BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG.

          Ngày 27 và 28/12/2018 vừa qua, Ban Điều hành Công ty phối hợp với Công ty Repower tổ chức thành công buổi tập huấn cho cán bộ, người lao động Công ty về các kỹ năng quản lý cơ bản: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm....

Ông Võ Thanh Phong-TGĐ Công ty khai giảng buổi tập huấn

          Dưới sự hướng dẫn của đại diện Công ty Repower, các học viên có mặt tại buổi tập huấn đã trao đổi sôi nổi, tích cực về các chủ đề được đưa ra, chủ yếu liên quan đến kỹ năng ứng xử trong môi trường doanh nghiệp, song song đó, việc thực hành các kỹ năng làm việc tập thể cũng được tổ chức hiệu quả.

 

Ban Điều hành và tập thể người lao động tham gia buổi tập huấn

          Nắm bắt được tầm quan trọng của lớp tập huấn kỹ năng này tập thể cán bộ, người lao động của Vinalines Hậu Giang đã chủ động sắp xếp công tác tham gia đầy đủ các buổi học của lớp tập huấn.