Vinalines

ĐOÀN THANH NIÊN VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

        Vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2018, Đoàn thanh niên Công ty đã thực hiện Chương trình vệ sinh môi trường trong khuôn viên văn phòng Công ty.


Đoàn Thanh niên làm cỏ, phát quang trong khuôn viên Công ty

        Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như phát quang cây cỏ, thu gom rác thải và khơi thông rãnh thoát nước, tập trung trồng bổ sung các loại hoa, cắt tỉa cây cảnh tại vườn hoa Công ty, tổ chức bón phân, vun gốc cho vườn cây góp phần tôn tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp nơi làm việc.

Đoàn Thanh niên cắt tỉa, bón phân, vun gốc cho cây

        Đây là các hoạt động thiết thực của lực lượng tuổi trẻ VINALINES HẬU GIANG, được sự hưởng ứng của toàn bộ lượt đoàn viên thanh niên tham gia, chương trình góp phần tuyên truyền cho cán bộ đoàn viên thanh niên và cán bộ người lao động trong toàn Công ty nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần truyền cảm hứng tới cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Nguồn tin: Tổ biên tập Vinalines Hậu Giang