Vinalines

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang cần tuyển 01 Chuyên viên Marketing theo yêu cầu như sau:

1. Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ưu tiên các ngành: chuyên ngành Marketing/ Quản trị kinh doanh. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hàng hải, khai thác cảng.

2. Hồ sơ dự tuyển: Xem file đính kèm 

        - File:/UPLOAD_FOLDER/files/Thong%20bao%20tuyen%20dung%20marketing%202018.PDF

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

        - Thời gian: từ 12/11/2018.

        - Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức – Hành chánh Công ty:

               Điện thoại : 0293.3949080 và 0917.145.147 (Ông Mẫu)

               Email:  vinalineshaugiang@gmail.com

Nguồn:Tổ biên tập